Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(1), 38.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, 22. ročník Zeměpisné olympiády, Dny geografie, Rok revoluce, Koncepce terénní výuky pro základní školy

Keywords (EN): Geographical Olympiad Czechia