Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(3), 38.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Světový den vody, Jednou budeš Arab, Jak ve výuce využít weby UHNCR, Expo 2020, Dubaj

Keywords (EN): World Water Day, UNHCR, United Nations Refugee Agency, Expo 2020, Dubai