Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(4), 38.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Výroční konference ČGS, Atlas ztracených měst, Interaktivní mapa rodáků, Obce v datech, Mapotic

Keywords (EN): Czech Geographical Society Annual Conference, Atlas of Lost Cities, Interactive Map of Natives, Municipalities in Data, Mapotic