Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(5), 42.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Terénní výuka, Outdoor education in geography: A specific educational strategy, Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti, geografie pomáhá, mapové aplikace, koronavirová krize, Vizia

Keywords (EN): Outdoor education in geography: A specific educational strategy, geography helps, map applications, coronavirus crisis, Vizia