Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(1), 42.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Hranice v krajinách, Mapominoes, geografická hra, Zachraň zeměpis, sdílení tipů a materiálů, Dny geografie, online

Keywords (EN): Borders in the landscape, Mapominoes, geographical game, Zachraň zeměpis, sharing tips and materials, Days of geography, online