Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠEFRNA, L. (2015): Význam půdy pro krajinu a společnost. Geografické rozhledy, 25(2), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek definuje půdu z pohledu pedologie, stručně představuje historický pohled na půdu a ukazuje její význam pro krajinu a společnost.

Klíčová slova: půda, pedologie

Abstract (EN): The Significance of Soil for Landscape and for Society. This article defines soil from a pedalogical perspective and briefly presents a historical perspective of soil. It demonstrates the importance of soil for landscape and human society

Keywords (EN): soil, pedology (soil science)