Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LOCHMAN, J. (2021): Cestovní ruch v prostředí sdílené ekonomiky: přínosy a úskalí. Geografické rozhledy, 30(4), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem příspěvku je představit, jak prostor sdílené ekonomiky ovlivňuje způsob cestování. Pozornost je zaměřena na hlavní ubytovací platformy sdílené ekonomiky, Airbnb a Couchsurfing. Přestože je Couchsurfing ve srovnání s Airbnb druhořadou platformou, její význam spočívá v uchování hodnot sdílené ekonomiky a pozitivním vlivu na praxi cestovního ruchu.

Klíčová slova: sdílená ekonomika, cestovní ruch, Airbnb, Couchsurfing

Abstract (EN): Tourism in a sharing economy: Benefits and pitfalls. The aim of the article is to introduce to what extent sharing economy affects the way we travel. The focus is on the main accommodation platforms of sharing economy, Airbnb and Couchsurfing. Although Couchsurfing is a secondary platform compared to Airbnb, its significance lies in the preservation of the values of sharing economy and in its positive impact on tourism.

Keywords (EN): shared economy, tourism, Airbnb, Couchsurfing