Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2021): Symbióza železnice a reliéfu. Geografické rozhledy, 31(2), 4–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o vzájemném vztahu reliéfu a železnic. Reliéf svými proměnlivými nároky přiměl člověka při stavbě železnic k neuvěřitelně vynalézavým řešením. Mnoho způsobů, jak se železnice vyrovnává s reliéfem, vstoupilo do dějin železničního stavitelství a stalo se i předmětem ochrany v rámci UNESCO.

Klíčová slova: železnice, reliéf, horské prostředí, gravitační železnice, permafrost, Berninský expres, tibetská železnice

Abstract (EN): Symbiosis of railways and the landscape. The article deals with the relationship between landscape and railways. Landscape, with its changing demands, has driven man to incredibly inventive solutions. Many of these constructions, that had to be built to “cope” with the terrain, have entered history of railway construction and have also become a subject of the UNESCO protection.

Keywords (EN): railway, landscape, mountains, gravity railways, permafrost, Bernina express, Tibet railway