Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FRANTÁL, B. (2023): Větrná energie v Česku – nevyužitý potenciál. Geografické rozhledy, 32(3), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Prognózy růstu instalovaného výkonu větrných elektráren v Česku a skutečný vývoj

Abstrakt: Cílem článku je zdokumentovat potenciál a aktuální stav rozvoje větrné energetiky v Česku a jeho regionální diferenciaci, zhodnotit faktory ovlivňující sociální akceptaci a konflikty spojené s výstavbou a shrnout hlavní bariéry dalšího rozvoje včetně možnosti využití geografických informačních systémů v procesu plánování větrných elektráren.

Klíčová slova: větrná energie, sociální akceptace, konflikty o využití krajiny, typologie

Abstract (EN): Wind energy in Czechia – untapped potential. The aim of the article is to document the potential and current state of wind energy development in Czechia and its regional differentiation, to assess factors affecting social acceptance and local conflicts associated with the construction, and to summarize the main barriers to further development, including the possibility of using geographic information systems in the process of wind turbines planning.

Keywords (EN): wind energy, social acceptance, land use conflicts, typology