Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FRANTÁL, B. (2023): Větrná energie v Česku – nevyužitý potenciál. Geografické rozhledy, 32(3), 4–7.

Přílohy:

Prognózy růstu instalovaného výkonu větrných elektráren v Česku a skutečný vývoj