Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DEMKOVÁ, K. (2013): Význam a ochrana nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. Geografické rozhledy, 23(2), 20–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Význam a ochrana nelesnej drevinovej vegetácie v krajine – příloha

Abstrakt: Jedným z významných „stavebných“ prvkov súčasnej krajiny je nelesná drevinová vegetácia. Sú to skupiny alebo línie stromov a kríkov vyskytujúce sa najčastejšie na poliach, trvalých trávnych porastoch, pozdĺž ciest a vodných tokov. Článok prináša informácie o tom, prečo je potrebné chrániť nelesnú drevin ovú vegetáciu, aký význam má pre krajinu a pre človeka a aké legislatívne nástroje štát poskytuje na jej ochranu či starostlivosť.

Klíčová slova: nelesná drevinová vegetácia, význam, funkcia, krajina

Abstract (EN): The Importance of Protecting Non-forest Woody Vegetation in the Landscape. Non-forest woody vegetation is an important feature of rural landscapes. It provides a number of important functions which are described in the article. In addition, the article explores changes in the impor- tance of non-forest woody vegetation in landscapes, as well as possibilities concerning the legislative protection and maintenance or restoration of such vegetation through various subsidies.

Keywords (EN): non-forest woody vegetation, importance, function, landscape