Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠERÝ, M., TIBENSKÁ, B. (2023): Konzumace masa ve světě 21. století. Geografické rozhledy, 33(2), 34–37.

Stáhnout článek

Přílohy:

Konzumace masa ve světě 21. století – mapová příloha

Abstrakt: Článek představuje hlavní prostorové rozdíly ve vývoji spotřeby masa a jejich vliv na změny v prostorovém rozložení konzumace masa na počátku 21. století a v současnosti.

Klíčová slova: geografická analýza, konzumace masa, příjem, vývoj

Abstract (EN): Trends in meat consumption in the world of the 21st century. The article presents the main spatial differences in the development of meat consumption and their influence on the changes in spatial distribution of meat consumption at the beginning of the 21st century and in the present.

Keywords (EN): geographical analysis, meat consumption, income, development