Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Konzumace masa ve světě 21. století – mapová příloha

Příloha článku: ŠERÝ, M., TIBENSKÁ, B. (2023): Konzumace masa ve světě 21. století. Geografické rozhledy, 33(2), 34–37.

Obr. 1 Klasifikace států světa dle hrubého národního příjmu pro rok 2023

Kategorie
Země s nízkým příjmem: HNP per capita ˂ 1 085 amerických dolarů (USD)
Země se středně nízkým příjmem: HNP per capita = 1 086–4 255 USD
Země se středně vysokým příjmem: HNP per capita = 4 256–13 205 USD
Země s vysokým příjmem: HNP per capita ˃ 13 206 USD

Zdroj dat: World Bank (2023)

Obr. 2 Míra konzumace masa ve vybraných státech světa v letech 2000 a 2019

Pozn.: Mapa obsahuje i informaci o Venezuele, která není zahrnuta do klasifikace Světové banky (World Bank 2023).
Zdroj dat: FAO (2022).

Zdroje dat
FAO (2022): Faostat. www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (2. 10. 2023).
World Bank (2022): New World Bank country classifications by income level: 2022-2023. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2022-2023 (2. 10. 2023).