Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠERÝ, M., TIBENSKÁ, B. (2023): Konzumace masa ve světě 21. století. Geografické rozhledy, 33(2), 34–37.

Přílohy:

Konzumace masa ve světě 21. století – mapová příloha