Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M., KRBCOVÁ, K. (2013): Mikroformy a mezoformy na pískovcích. Geografické rozhledy, 22(3), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: V tomto článku se pokusíme představit některé formy charakteristické pro pískovcové oblasti, které propůjčují jinak kompaktním skalám roztodivné tvary a umožňují tak porozumět dlouhodobým procesům zvětrávání a eroze, které se podílejí na formování reliéfu naší krajiny. U konkrétních tvarů si ukážeme, jak vznikají a jak se vyvíjejí, a poukážeme na některé omyly, které se bohužel udržují v některých učebních textech a v povědomí laické veřejnosti.

Abstract (EN): Small Sandstone Landforms. This article deals with small landforms developed in sandstones. These landforms are characterized by their gen- esis and development (the geomorphologic processes by which they are formed have been described). The article points out the most common errors related to the origin of such landforms.