Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÁ, E., VONDRÁKOVÁ, A. (2012): Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy, 22(2), 1–4.

Stáhnout článek

Abstrakt: V rámci projektu Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR jsou vyvíjeny nástroje pro snadnější popis, správu a vyhledávání kartografických dokumentů ve sbírkách. Cílovou skupinou, která bude moci těchto nástrojů využívat, jsou kurátoři sbírek, učitelé zeměpisu, studenti, odborná a laická veřejnost. Kromě zpracování vzorků kartografických děl, je důležitá i oblast autorsko-právní ochrany těchto kartografických produktů. Jsou hodnoceny možnosti práce s těmito dokumenty i možnosti jejich elektronického zveřejnění.

Abstract (EN): Providing access to and Using Digital Cartographic Resources. The TEMAP project supports the development of methodology and software for accessing map collections. As copyrights allow, relevant full text documents and maps will become accessible online. The target group are library and museum collection staff, geography teachers, students, professionals and the general public. This paper evaluates possibilities for working with these documents and their publication, in terms of their unique characteristics and copyright protection.