Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (2012): Sedm miliard světové populace. Geografické rozhledy, 22(1), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rychle rostoucí počet světového obyvatelstva po druhé světové válce překvapil a dal podnět k obavám o udržitelnost budoucího rozvoje lidských populací. Zejména v šedesátých a sedmdesátých letech vznikaly pesimistické až katastrofické scénáře o možných dopadech přelidnění. I když současný počet světového obyvatelstva činí 7 miliard a pravděpodobně dosáhne svého maxima 10 miliard koncem 21. století, ukazuje se, že lidé vždy nacházejí řešení, neboť minulé obavy z přelidnění se zatím nenaplnily.

Abstract (EN): World Population of Seven Billion. The world’s population reached seven billion in 2011. Back in the 1960s, many concerns about the potential impacts of rapid population growth came to light. In particular, poverty in low-income countries was predicted to rise in the future. Currently, the rate of population growth is decelerating and no general catastrophes have been observed, disregarding locally limited breakdowns.