Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JOHANISOVÁ, N., FRAŇKOVÁ, E. (2012): Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. Geografické rozhledy, 22(1), 6–8.

Stáhnout článek

Abstrakt: Zatímco ekonomové, politici a novináři mnohdy chápou ekonomický růst jako jednoznačně pozitivní, sílí zároveň proud, který jej zpochybňuje jako žádoucí cíl směřování společnosti. Z růstového směřování však není snadné bez problémů vystoupit. Získávání zdrojů pro další výrobu a spotřebu má přitom stále znepokojivější dopady v environmentální i sociální oblasti. Cílem článku je shrnout hlavní přínosy a problémy ekonomického růstu a poskytnout tak podklady pro kritickou diskusi o ekonomickém růstu ve výuce.

Abstract (EN): Economic Growth and its Environmental and Social Implications. This article summarizes current arguments for and against continued economic growth, emphasizing the current “enhanced effectiveness”, and “substitution of resources” discussion and ends with a brief introduction of the degrowth movement.