Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T., VACÍNOVÁ, M. (2012): Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22(1), 16–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Zatímco v tradičním pojetí býval za gramotného považován člověk, který uměl na základní úrovni číst a psát (případně počítat), v dnešním pojetí zahrnuje pojem gramotnost mnohem více okruhů lidské činnosti, které jsou současnou společností považovány za základní. Vedle gramotnosti čtenářské, matematické, počítačové, mediální či finanční se stále častěji hovoří o gramotnosti environmentální či ekologické.

Abstract (EN): Environmental Literacy: Research Results from Prague High Schools. This article summarizes certain conclusions from ongoing research on environmental literacy and presents the results of the authors’ own research which was carried out at selected Prague high schools (gymnasia) with 260 respondents from six schools. The article also includes a specific template that can be used, as a part of school instruction, to assess and improve environmental literacy.