Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LENART, J. (2012): Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat. Geografické rozhledy, 22(1), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rozsedlinové jeskyně jsou dodnes velmi málo prozkoumaný přírodní jev. Článek přináší poznatky z jejich výzkumu ve flyši Karpat, kde známe již několik set takových jeskyní. Rozsedlinové jeskyně vznikají mechanicky – pomalými svahovými pohyby, jejich studium nám umožňuje lépe poznat geologii a mechanismus těchto pohybů. Jsou chráněné jako významná zimoviště netopýrů a vrápenců.

Abstract (EN): Crevice-Type Caves in the Carpathian Flysh. Crevice-type caves are a special type of pseudo-karst caves that originate mechanically in anisotropic rocks as a result of slow slope movements and mountain ridge disintegration. One of the most significant areas for the occurrence of crevicetype caves is a flysh nappe of the Carpathian Mountains where several hundred such caves are known to exist. These underground objects are important for the hibernation of bats and other species and a number of them are protected landscape areas.