Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M., ENGEL, Z. (2012): Volyňka: vývoj geomorfologických projevů povodně 2002. Geografické rozhledy, 21(5), 9–10.

Stáhnout článek

Abstrakt: Povodně jsou přirozeným jevem v krajině. Řeky jejich prostřednictvím vytvořily údolí, údolní nivy, delty. Lidská společnost byla vždy vázána na zdroje vody, které sloužily nejen pro každodenní potřebu člověka, ale také pro zavlažování, či jako zdroj energie. Problém nastává, když řeky při povodních konfrontují svoji energii s antroposférou, která pronikla do údolních niv. Letos si připomínáme deset let od srpnových povodní 2002, avšak od té doby zasáhly povodně naše území několikrát. Článek má na příkladu řeky Volyňky, reprezentující české střední toky, stručně připomenout vliv antropogenních úprav koryt na charakter a průběh povodní na tomto velikostně nejčastějším typu českých řek. Dále si článek všímá vývoje povodňových akumulací a břehových nátrží z roku 2002.

Abstract (EN): The Volyňka River: Geomorphologic Manifestations of the 2002 Floods and Their Assimilation. This article focuses on the impact of an- thropogenic streambed alterations on the character and course of flooding, using the example of the Volyňka River which in terms of its size is representative of a large number of Czech rivers. The article also recognizes the assimilation of flooding accumulation and riverbank ruptures from 2002. The article’s conclusions have been transformed into tasks related to the topic in question.