Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KARAS, P. (2012): Svět se rychle mění – jak na to reaguje škola? Rozhovor. Geografické rozhledy, 21(5), 13–14.

Stáhnout článek

Abstrakt: Požádali jsme o rozhovor pana Petra Karase, zástupce ředitele Lauderových škol v Praze, který vystudoval geografii společně s historií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. S fakultou stále spolupracuje, například při tvorbě učebnic a v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dnes nás velmi zajímá jeho postoj k proměňující se škole založený na zkušenostech získaných při vedení prestižního pražského gymnázia.

Abstract (EN): The World Is Changing Quickly – How Are Schools Reacting? An interview with Petr Karas, deputy director of a Prague grammar school, about today’s schools reactions to our changing world. His thoughts depict the current state of education as well as the problems it is facing and provide an insider’s view of the future.