Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KLIMEŠ, J. (2012): Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů. Geografické rozhledy, 21(5), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek ukazuje na příkladu tří keší založených ve flyšových horninách Vizovické vrchoviny možnosti využití této hry pro šíření informací o ohrožení a riziku, které je s výskytem sesuvů spojeno. Co největší informovanost široké veřejnosti o možných negativních dopadech sesuvů je hlavní podmínkou pro snížení škod, které mohou vyvolat.

Abstract (EN): Using Geocaching for Education Concerning the Danger and Risk of Landslides. The article explores the possibility of using web-based game geocaching to educate citizens about landslide hazards and risks. Geocaching involves using the Internet, GPS technology and player cre- ativity to attract people to interesting sites. As such, it could become a very effective way of disseminating information about natural hazards.