Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TOMEŠ, J. (2012): Sport a geografie II. Geografické rozhledy, 21(4), 18–20.

Stáhnout článek

Abstrakt: Sport je ideálním předmětem zájmu statistiků, poskytuje nepřetržitý tok údajů a informací pro rozmanité analýzy. Následující přehled představuje jen jednoduchou ilustraci dat, jež vykazují také geografickou relevanci – naznačují některé historické, sociální, kulturní, a zejména ekonomické souvislosti.

Abstract (EN): Sport and Geography I, II. In connection with the upcoming Olympic Games in London, this article explores the increasing significance of sport in society. It emphasises the fact that, from the perspective of geography, sport continues to be an overlooked/understudied topic and points to a number of possibilities for geographers to study: the diffusion of sports; the origin, disposition and successfulness of athletes; geographical differ- ences in the popularity of various sports and economic aspects of sports. Sport is an ideal subject for statistics; it presents an uninterrupted flow of data and information for all types of analysis. The summarizing tables in the second portion of the article present only a small selection of data that exemplify the geographical relevance of sports studies. The tables show certain historical, social, cultural, and, in particular, economic data connected with sport.