Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HEŘMANOVÁ, E. (2012): Jihočeské rybníky a rybníkářství. Geografické rozhledy, 21(3), 5–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rybníky a rybniční soustavy jsou významným kulturním dědictvím a bohatstvím, z něhož těžíme dodnes, a to nejen z hlediska možnosti užitkového chovu ryb či vodní drůbeže, ale i z hlediska vodohospodářského, ekologického, rekreačního a estetického či uměleckého. Rybníky se jako objekty výzkumu zabývají nejen hydrologové, krajinní ekologové, biologové, historici, kulturologové či geografové, ale i ekonomové či manažeři v oblasti cestovního ruchu. V návaznosti na produkční funkci rybníků se v posledním období objevuje i poměrně široká nabídka akcí pro veřejnost v podobě slavnostních výlovů rybníků spojených s ochutnávkou rybích specialit a s nabídkou živých ryb. Rybníky jsou také významnou součástí lokálních dějin, přispívají ke vzniku regionální identity a specifického krajinného genia regionis. Nejvýznamnější rybníky či rybniční soustavy pak mohou být jako významné kulturní a technické památky nominovány na zapsání do Seznamu světového dědictví UNESCO, k čemuž v jižních Čechách (pod názvem Třeboňské rybníkářské dědictví) došlo v roce 2003, tj. jen rok po prohlášení jádra třeboňské rybniční soustavy za národní kulturní památku.

Abstract (EN): The phenomenon of Southern Bohemian Fish Ponds and Aquaculture. This article summarizes some lesser known facts pertaining to the historical tradition and the present state of fish farming in southern Bohemia. It focuses on specific characteristics, including the production and non-production functions of fish ponds and pond systems for contemporary society.