Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÝ, J. (2011): Kořeny nerovnoměrného rozvoje: role geografické makropolohy a souvisejících faktorů. Geografické rozhledy, 21(2), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Je náhoda, že většina chudých zemí leží v oblasti tropů a subtropů, zatímco většina ekonomicky vyspělých zemí v oblasti mírného pásma? Jaké jsou přímé a nepřímé vlivy geografické makropolohy a souvisejících environmentálních faktorů? Jak významné jsou determinace přírodním prostředím v konfrontaci s dalšími vysvětleními rozdílů v socioekonomickém rozvoji?

Abstract (EN): The Roots of Unequal Development: The Role of Geographical Macro-Position and Related Factors. The article discusses long-term determinants of the unequal socioeconomic development of different parts of the world. It presents an overview of the effects of geographical macroposition and other environmental factors which is then confronted with other proposed explanations.