Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SPILKOVÁ, J. (2011): Mikrogeografie: maloobchodní prostředí jako ukázka arény pro studium mikroměřítka. Geografické rozhledy, 21(2), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Lokalizační rozhodování je nesmírně důležité pro jakoukoliv lidskou činnost. Chyba v rozhodování a následné špatné umístění např. maloobchodní prodejny či továrny vede většinou k závažným problémům, nakonec i ke krachu provozovny. Lokalizační teorie proto také patřily k prvním vědeckým výstupům geografického výzkumu a lze říci, že se proměňovaly společně se samotným paradigmatem tohoto oboru. Většina dosud známých modelů a teorií se však věnovala regionální, mikroregionální či městské úrovni. Velmi vzácné jsou studie mikroprostorové, přestože na ně lze aplikovat mnohé dosud známé modely. Zdá se, že v rámci geografie je mikrogeografie opomíjenou oblastí, a proto se tento článek snaží ukázat mikrogeografické studie jako právoplatnou součást dnešní geografie.

Abstract (EN): Microgeograghy: Shopping Mall Environments as an Arena for Studying Microspace. Localization decisions are supremely important for all human activities. Any mistake in determining the location of a retail outlet or a factory, for instance, may result in serious problems or even failure. Localization theories represent some of the first academic outcomes of geographic research and, from the beginning they clearly paralleled paradigm shifts within the discipline. However, most of these models and theories focus on regional, microregional or urban scales. Microspace studies are scarce, in spite of the fact that all of the known models can also be applied at this level. Microgeography seems to be rather neglected within geography and this paper aims to present microgeographic studies as an interesting part of today’s geography agenda.