Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HESSLEROVÁ, P., POKORNÝ, J. (2011): Teplota krajiny jako indikátor jejího fungování II. Geografické rozhledy, 21(2), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: V prvním díle článku (Geografické rozhledy č. 1, 21. roč.) jsme nastínili úlohu vegetace a vody v klimatickém cyklu a v distribuci slunečního záření. Hlavní úloha vegetace v tvorbě klimatu na Zemi spočívá v přímé přeměně přicházejícího slunečního záření a ve snižování tepelných rozdílů. Způsob distribuce sluneční energie na Zemi se projevuje jako povrchová teplota krajiny. Nyní se zaměříme na samotnou teplotu krajiny a metody jejího měření. Ukážeme si, že v kontextu globálních klimatických změn vztah teplota − krajinný pokryv může hrát výraznější roli, než jaká je přičítána skleníkovým plynům.

Abstract (EN): Landscape Temperature as an Indicator of its Function II. Landscape temperature is generally considered to be the air temperature, measured at a height of 2 meters in a meteo-station. However, in terms of climate, it is important to monitor surface temperature, which is determined by land cover and which, therefore, concerns the transformation of solar energy. Thermographic imaging makes it possible to perform assessments of these diverse data. In the context of global climate change, the temperature-land cover relationship may play a more important role than that attributed to greenhouse gases.