Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S. (2011): Nezadržitelně se vyvíjející terciér a kvartér. Geografické rozhledy, 21(1), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: V hospodářských odvětvích, která můžeme zařadit pod sektor nazývaný terciér, je dnes zaměstnáno v Česku přibližně 60 % ekonomicky aktivních obyvatel a v dalších hospodářsky vyspělých zemích může tento podíl činit i 70 %. Ještě vyšších hodnot, ovšem také výraznějších mezinárodních rozdílů, by bylo dosaženo, kdybychom navíc uvažovali podíl obyvatel pracujících v kvartéru. Odráží takový trend výuka o terciéru na různých stupních škol? Kolik času věnujete problematice dotýkající se terciéru a kvartéru na vaší škole?

Abstract (EN): The Perpetually Evolving Tertiary and Quarternary Sectors of the Economy. This article discusses possible approaches for teaching about the tertiary economic sector. It points out that insufficient attention is paid to the topic in question in secondary as well as elementary schools, despite the topics clear connections to our everyday lives. The article provides several examples for assignments and classroom instruction concerning the tertiary sector.