Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČERMÁKOVÁ, D. (2011): Podnikání cizinců na Královské cestě v Praze. Geografické rozhledy, 21(1), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Královská cesta v Praze představuje ekonomickou koncentraci cizinců, jejichž odvětvovou specializací je turistický ruch. V rámci výzkumu byli zmapováni podnikatelé a další subjekty, které se nacházejí v parteru (přízemí) domů. U podnikatelů byla sledována země jejich původu, obchodní specializace, vlastnický vztah k domům a sortimentu prodávaného zboží. Součástí článku je také krátká charakteristika ekonomických aktivit cizinců v sektorech národního hospodářství.

Abstract (EN): Foreigners Conducting Business on the King’s Way in Prague. The King’s Way in Prague is home to an economic concentration of foreigners, conducting business within the tourism sector. As part of this research, entrepreneurs and other entities/people, located in the ground floor of buildings along the King’s Way were mapped. For the entrepreneurs conducting business here, we focused on their country of origin, business specialty and type of ownership regarding the goods sold. The article also includes a brief overview of the economic activities of foreigners in various sectors of the national economy.