Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

POKORNÝ, J., HESSLEROVÁ, P. (2011): Úloha vegetace a vody v utváření klimatu I. Geografické rozhledy, 21(1), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Biosféra po miliardy let svého vývoje reagovala na změny klimatu a významně se podílela na postupných přeměnách složení atmosféry. Cílem tohoto článku je uvést do souvislostí známá fakta a středoškolské znalosti a ukázat, že biosféra a její životní pochody dokonalým způsobem transformují sluneční energii a utvářejí tak klima.

Abstract (EN): The Role of Vegetation and Water in Shaping Climate I. On average, Earth’s atmosphere receives 1400 W.m -2 of solar energy per year that is either absorbed or scattered. On a clear day, up to 1000W.m-2 reaches the ground surface. Vegetation that is well supplied with water uses this energy for growth and cools surrounding landscapes through evapotranspiration. Water vapour then condensates on cool surfaces and releases latent heat. Draining landscapes and destroying permanent vegetation reduces evapotranspiration and plant production; leads to the overheating of landscapes, the formation of heat potentials and, consequently, contributes to extreme weather.