Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠANDOVÁ, M. (2011): Předpovídání počasí. Geografické rozhledy, 20(5), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Předpovědi počasí, které denně slyšíte v rozhlase, vidíte v televizi nebo čtete v novinách či na internetu, připravuje meteorologická předpovědní služba. Aby se mohla předpověď počasí vytvořit, je třeba znát dobře nejen aktuální stav povětrnostních podmínek, ale také jejich dosavadní vývoj. K tomu slouží pozorování pozemních meteorologických stanic, aerologické měření, měření radarů a snímkování družic. Veškeré potřebné naměřené údaje se zpracovávají a analyzují. Výsledky měření se používají také pro vypočítávání předpovědi pomocí numerických modelů. Nejdůležitější je však práce meteorologa, který umí na základě zkušeností danou situaci zhodnotit a určit, jak by se mohla vyvíjet dále.

Abstract (EN): Predicting the Weather. Weather forecasting is the primary task of synoptic meteorology. The Czech Hydrometeorological Institute operates within the World Meteorological Organization, along with 182 national meteorological centres and other members. To prepare accurate forecasts for central Europe it is necessary to have up to the minute meteorological data, not only from other parts of the European continent, but also from the entire north Atlantic region. The world meteorological database is an input parameter for numerical forecast models.