Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SKRIPNIKOVÁ, K. (2011): Krupobití. Geografické rozhledy, 20(5), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Krupobití s sebou obvykle přináší letní odpolední bouřka. Přestože zasahuje zpravidla pouze omezenou oblast a trvá několik minut, výjimečně půl hodiny, dokáže vytvořit v parném létě zdání zimní krajiny a způsobit významné škody. Katastrofické následky může mít krupobití pro zemědělce. Dochází k poškození plodin, poranění i zabití hospodářských i domácích zvířat a poničení staveb. V dnešní době je také časté poškození automobilů, zvláště pokud krupobití zasáhne hustě obydlenou oblast, jako tomu bylo například 15. srpna 2010 v Praze.

Abstract (EN): Hail. Hail is formed when favourable conditions occur in a convective storm. newly formed hailstones move through different parts of a cloud and assume their typical layered structure as they increase in size. Although only small areas are generally affected by hailstorms, which moreover last only a short time, they can cause extensive damage. Consequently, a variety of passive and active methods have been and are being developed to prevent the occurrence of hailstorms.