Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SOUKUP, M., BLÁHA, J. D. (2017): Jsme to, co jíme aneb národní kuchyně jako součást kultury. Geografické rozhledy, 26(5), 2–4.

Stáhnout článek

Přílohy:

Přehled národních jídel a jejich vybraných ingrediencí

Abstrakt: Předmětem studie je kulturně-geografický pohled na problematiku národních kuchyní a regionalizace světa z hlediska základních potravin, a to s ohledem na hlavní subsistenční strategie, tedy na lov a sběr, pastevectví a pěstitelství. Zvláštní pozornost je věnována vývoji evropského stravování od starověkého Říma do současnosti s důrazem na formování koncepce tzv. národních jídel. Jestliže dříve byly evropské národní kuchyně ovlivňovány především dostupností potravin a kulturními zvyky, dnes jsou v nich daleko více patrné globalizační trendy.

Klíčová slova: národní kuchyně, kulturní areál, subsistenční strategie, národní jídlo

Abstract (EN): We Are What We Eat: National Cuisine as a Element of Culture. This study presents a cultural-geographical view of national cuisine and defines regions of the world in terms of the basic foods they eat, taking into account basic subsistence strategies: hunting and gathering or pastoral farming and cultivation. It pays particular attention to the development of European eating patterns from Ancient Rome to the present time, emphasizing the formation of the concept of so-called national foods. Whereas European national cuisines depended, historically, on the availability of foods and local customs, they are now much more subject to globalization.

Keywords (EN): national cuisine, food culture, subsistence strategies, national food