Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JEŘÁBEK, M., PEŠTOVÁ, J., ŠIMBERA, J. (2011): Mezinárodní zeměpisná olympiáda 2010. Geografické rozhledy, 20(5), 32.

Stáhnout článek

Abstract (EN): The 2010 International Geography Olympiad. The article describes the Czech team’s participation in the 2010 International Geography Olympiad, in Taiwan. It presents their results in comparison with other teams and describes places that they visited in the accompanying excursions.