Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTYCH, P., JELÉNEK, J. (2011): Počítačové rekonstrukce krajiny – objevujme historii zaniklých sídel pomocí moderních geoinformačních technologií. Geografické rozhledy, 20(4), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: V uplynulých staletích se česká krajina na mnoha místech změnila k nepoznání. K nejvýznamnějším změnám došlo po druhé světové válce, kdy byly vysídleny stovky pohraničních obcí. Žije bohužel stále méně pamětníků a návštěvníci těchto míst netuší, jak se zde kdysi žilo a jak vypadala krajina. Článek seznamuje s hlavními zdroji informací o minulosti krajiny a ukazuje příklad počítačové technologie, která dokáže v 3D vizualizovat zaniklou krajinu.

Abstract (EN): Computer-Aided Reconstruction of Landscape: Discovering the history of deserted settlements with the help of modern geoinformation technologies. This paper presents methods and data sources for the 3D reconstruction of abandoned landscapes. It includes a detailed overview of archival maps and aerial photographs that can be used for researching landscape change. The article also presents a method for creating 3D models using the freely downloadable Google Sketchup software. The graphic section portrays the resulting computer reconstruction of the deserted village Padrť in the Brdy military training area. The combination of historical data and modern computer methods presents a realistic view of the history of a given landscape. Using these attractive and useful technologies we can link historical and geographical knowledge with computer skills.