Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., REEVES, D., HUPKOVÁ, M. (2011): Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti. Geografické rozhledy, 20(4), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Když se řekne, že jde člověk na pouť, myslí se tím dnes často spíše kolotočové atrakce nežli cesta na svaté místo. Protože se náboženská víra během 20. století z každodenního života české společnosti postupně vytrácela, není již účast na církevních poutích obvyklou událostí. Řadě lidí není ani zcela zřejmý smysl takového putování a leckde se ztratilo i ponětí o existenci některých poutních míst. Přesto poutní místa zůstávají nedílnou součástí krajiny a mají stále svůj význam. Jaké jsou jejich aktuální funkce a hodnoty?

Abstract (EN): Pilgrimage Sites as a Feature of the Cultural Heritage of Czech Society. The article discusses the functions and utilization of Catholic pilgrimage sites as a unique form of Czech society’s cultural heritage. It acquaints the reader with the phenomenon of religious pilgrimage and presents a brief overview of the development of pilgrimage traditions and the establishment of pilgrimage sites in Czechia, in light of their present form and the spatial distribution.