Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy, 20(3), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Téma odchodu z města na venkov je nejen námětem filmových či románových příběhů, ale je také předmětem geografického výzkumu. Předložený text si klade za cíl ukázat, kteří lidé nejčastěji odcházejí z města na venkov a jaké k tomu mají důvody. Na příkladech analýzy vyprávění městských migrantů, kteří se trvale usídlili na venkově, ukazuje, jak tito lidé vnímají rozdíly mezi životem ve městě a životem na venkově.

Abstract (EN): Fleeing from Cities to the Country. This article presents a short introduction to the topic of migration into rural areas. Its first section discusses differences and similarities in terms of lifestyles in urban and rural areas. The second part presents the findings of a research project concerning migration into rural areas. Five groups of migrants are distinguished according to their migration strategy and reasons for migrating.