Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L. (2010): Země z nadhledu (5. část): Klasifikace, aplikace DPZ. Geografické rozhledy, 20,(2), 10–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: V předposledním dílu seriálu se dozvíme, kde a k čemu je možné dálkový průzkum Země prakticky využít. Aplikací je velké množství a pro všechny je nutné data určitým způsobem připravit, zpracovat. V našem seriálu jsme si již představili některé základní způsoby předzpracování, vizualizace a úpravy dat. Tentokrát bude řeč o klasifikaci. Její zvládnutí umožňuje získat z družicových multispektrálních dat velké množství informací, proto na teoretickou část navážeme v příštím dílu i praktickou ukázkou – návodem, jak provést neřízenou klasifikaci multispektrálního obrazu v LEOWorks.

Abstract (EN): Earth from the View Above: Remote Sensing Applications. This installment in the remote sensing article series defines supervised and unsupervised classification and certain characteristics of particular electromagnetic spectra intervals (ultraviolet, visible, near infrared, middle infrared, thermal and microwave). Some main applications of remote sensing data, acquired from these wavelength intervals, are described.