Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S. (2010): Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Úkoly k tématu Hustota zalidnění. Geografické rozhledy, 20(2), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Možná si ještě vzpomínáte na sérii článků 18. ročníku Geografických rozhledů s názvem Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky, jejímž cílem bylo poskytnout materiály pro výuku zeměpisu a náměty, jak s nimi pracovat. Nyní se pokusíme o totéž v tomto čísle Geografických rozhledů, které je věnováno tomuto pozoruhodnému kartografickému dílu. Vybrali jsme pro vás pět map, jejichž prostřednictvím by si žáci měli osvojit pojem hustota zalidnění, porozumět jeho konstrukci a naučit se porovnávat tuto veličinu nejen v prostoru (mezi jednotlivými regiony navzájem), ale také v čase (její vývoj). Protože k tomu využíváme příklady z území Česka, budou žáci nuceni vzít v úvahu také reálné společenské, ekonomické a historické procesy, které stav i vývoj hustoty zalidnění podmiňují. Při práci se zdánlivě banálním ukazatelem hustoty zalidnění se tak před námi otevírá široká paleta otázek a problémů, různě obtížných pro různé stupně škol. Proto vás povedeme krok za krokem tématem hustota zalidnění a nabídneme náměty pro práci ve výuce na základní i střední škole, případně též pro studenty škol vysokých. Můžete ve výuce řešit všechny okruhy otázek, protože na sebe navazují, anebo jen ty, které jsou nejvhodnější pro stupeň vaší školy.

Abstract (EN): Working with Data from the Landscape Atlas of the Czech Republic. The aim of this article is to provide material from the Landscape Atlas of the Czech Republic for geographical education and to offer several suggestions on how to work with the new atlas. Pupils from the different school grades (elementary, secondary, tertiary) can develop plenty of skills and abilities at various difficulty levels. The topic of population density, including regional differences in Czechia, changes over time and its connection to landscape changes, presents a useful example. Pupils work with written, statistical and pictorial sources of data, with maps and landscape images. The problem topics are designed to make pupils think about the observed phenomena and processes in their broader context. The topics are interdisciplinary in nature (overlapping into history, civics, environmental education and/or art).