Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOPAČKA, L. (2010): Geografické aspekty politické, hospodářské a průmyslové transformace po roce 1989 I. Geografické rozhledy, 20(2), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na grafické dvojstraně jsou v návaznosti na graf politického vývoje zařazeny další grafy, které se zaměřují na vybrané ukazatele transformačního vývoje hospodářství a průmyslu ČR v dílčích obdobích a fázích po roce 1989, barevně odlišených.