Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L. (2010): Země z nadhledu: Senzory a jejich nosiče. Geografické rozhledy, 20(1), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: V prvním díle našeho seriálu jsme si řekli, že dálkový průzkum Země můžeme chápat jako proces. Postupně jsme se podrobněji seznámili s některými součástmi tohoto procesu – zdrojem energie, interakcí záření s atmosférou a zemským povrchem, pasivními a aktivními metodami snímání. V této části se zaměříme na charakteristiky senzorů a jejich nosičů.

Abstract (EN): Earth from the view above: Sensors and platforms. The remote sensing article series continues in this volume by introducing various types of remote sensing sensors, their principles and uses. In addition, types of platforms and satellite orbits are described, discussed and explained.