Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HORÁK, S. (2010): Střední Asie v proměnách času. Geografické rozhledy, 19(5), 9–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Střední Asie je pro české čtenáře i učitele zeměpisu relativně neznámou oblastí, které je při výuce věnována pouze drobná zmínka. Z hlediska odborníků na daný region není příjemná situace, kdy nově nezávislé země Střední Asie představují pro žáky nepřekonatelný jazykolam a koncová část „-stán“ vede k jejich vzájemné záměně. Na jednu stranu se jedná o oblast s důležitou zásobou strategických surovin, na druhou stranu jde o oblast spíše periferního významu, která je častěji zmiňována pouze v souvislosti s konfliktem v Afghánistánu.

Abstract (EN): Developments in Central Asia. The article presents geography teachers with a short overview of Central Asia. A brief historical outline describes key events in the history of the region, emphasizing periods favored by current local historiography. The post‑Soviet development in all five republics is summarized, allowing readers to compare between states. Two key economy sectors of Central Asia are discussed: Hydrocarbon energy and water supply. The conclusion presents some discouraging and problematic perspectives; although authoritarian political regimes provide some stability in the region, their long‑term survival will likely be subject to ongoing power struggles in the region.