Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L. (2010): Základy práce s multispektrálními daty. Geografické rozhledy, 19(5), 15–16.

Stáhnout článek

Abstract (EN): Basic Work with Multispectral Image Data. Based on four student exercises, the article provides guidelines for multispectral band visualization, color composite creation in true and false colors and for histogram enhancement using the Landsat Thematic Mapper 5 data (Brandýs nad Labem area) and LeoWorks software.