Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOHOUTKOVÁ, L. (2010): Geografické členění světového oceánu. Geografické rozhledy, 19(4), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Přes 70 % povrchu planety Země pokrývá světový oceán. Tak velká plocha je velmi různorodá, má charakteristickou salinitu, atmosférickou cirkulaci či proudový systém. V důsledku odlišných vlastností oceánských vod, ale hlavně v důsledku rozložení pevnin na Zemi dělíme světový oceán na dílčí oceány – Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový. Mezinárodní hydrografická komise se vrátila k vymezení pátého – Jižního oceánu, který je z vyjmenovaných nejmladší.

Abstract (EN): Geographical Division of the World Ocean. The International Hydrographic Organization divides the World seas into five oceans. Each ocean has different characteristics of oceanic water and defined borders. The borders are usually outlined between the continents on the shortest connecting line between two capes. In 2000, the International Hydrographic Organization classified a fifth ocean, the Southern Ocean.