Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SLÁDEK, I., PECHOČOVÁ, H., OPATRNÁ, P. (2010): Co slunce (ne)nabízí pro energetiku a pro život. Geografické rozhledy, 19(3), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Chceme upozornit na nové klimatologické poznatky o slunečním svitu, získané na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Byla vyvinuta metoda, která umožňuje objektivně vymezit souvislé období, kdy převládají dny bez slunečního svitu, které je součástí zimy, a období, kdy převládají dny s dlouhým trváním slunečního svitu, například více než 8 hodin, které je součástí léta. Taková období jsme nazvali jádro temného a jasného období. Způsob a výsledky vymezení jádra a periferie temného a jasného období na vybraných meteorologických stanicích ČR jsou dále uvedeny. Takové poznatky jsou zajímavé pro sluneční energetiku, ale mají širší význam i z hlediska klimatologie a bioklimatologie.

Abstract (EN): Sunshine in Czechia: What does it Offer for Energetics and Life. The article describes the method and results of timing of „dark“ season, i.e. winter period marked by prevalence of days without any bright sunshine and „clear“ season – summer period of prevalence of days with more than 8 hours of bright sunshine. Some relations of such seasons to solar energetics and various aspects of human life are mentioned.