Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PLECITÝ, J. (2010): Místo učitelství pomáhá v Africe. Geografické rozhledy, 19(3), 14.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na střední škole, když se člověk rozhoduje, co bude studovat a vlastně v životě dělat, často si přeje, aby se mu v budoucnosti podařilo skloubit zájmy a práci. Mě zajímalo cestování, poznávání jiných zemí, jejich památek a přírodních zvláštností. Snad i proto, že se hranice otevřely, když jsem studoval 2. ročník na střední škole a lačnost po cestování byla obrovská, jsem již tehdy procestoval půl Evropy. S tím se rozvinul i můj zájem o ochranu přírody či vůbec její zachování. To vše vedlo k tomu, že jsem se přihlásil na studium učitelství v oborech biologie‑zeměpis na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.