Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOPAČKA, L. (2010): Dvě desetiletí vývoje české energetiky po roce 1989. Geografické rozhledy, 19(3), 15–16.

Stáhnout článek