Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TESÁRKOVÁ, K., KOCOVÁ, M., MYŠÁKOVÁ, G. (2010): Populační vývoj světa – 2. část. Asie a Rusko. Geografické rozhledy 19(3), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: V otázce populačního vývoje zaujímá Asie významnou pozici, neboť je kontinentem s nejvyšším počtem obyvatel. V roce 2009 se v Asii nacházelo šest z deseti nejlidnatějších států světa (zahrneme‑li Rusko). Z tohoto důvodu se pozornost odborníků z různých oborů obrací k Asii, neboť demografické chování má dopady např. i na ekonomickou, sociální a politickou situaci v regionu. Zároveň je nutné si uvědomit, že Asie není z pohledu demografie jednotná a lze ji rozdělit do několika oblastí s odlišnými charakteristikami.

Abstract (EN): Developments in World Population: Asia and Russia. The article introduces major features in population development on the Asian continent and in Russia. Demographic behavior is briefly described independently in four geographic areas (East, South-East, South-Central, and Western Asia). Special attention is paid to the mortality crisis during the past twenty years in Russia and to the Chinese one-child policy introduced in 1979.