Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HARTVICH, F., STERNBERK, J. (2009): Měření účinku slapových sil na horninové prostředí. Geografické rozhledy, 19(2), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Skoro každý ví, že přitažlivé síly nebeských těles – zejména Slunce a Měsíce – způsobují vznik dmutí, které se projevuje přílivem a odlivem v mořích, oceánech a velkých jezerech. Méně je známo, že tyto tzv. slapové síly působí i na pevné těleso Země, kdy po jeho povrchu probíhají dlouhé „vlny“, jejichž vrchol se pohybuje vlivem rotace Země od východu k západu. Gravitační síla tak způsobuje deformaci vzájemně působících těles, která se na Zemi projevuje zdvihem jejího povrchu. Tyto projevy se dlouhodobě sledují například pomocí horizontálních náklonoměrů.

Abstract (EN): Measuring the Tidal Forces Effect on Rock Structures. The article describes measurements of the tidal forces effects on the Earth´s crust, measured on the faults by using the optical‑mechanical crack gauge TM‑71. Several 24-hour campaigns of a 10-minute device reading interval were organized on 9 sites in Europe and Asia. The preliminary results indicate not only the suitability of this technique but also promising records of the dilatation during eclipses.